مشکل تامین قطعه دلیل اصلی ابطال پروازها است

مشکل تامین قطعه دلیل اصلی ابطال پروازها است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی ابطال پروازهای هواپیمایی آتا در روز گذشته را به دلیل مشکل تامین قطعه دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150741/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  ۸ درصد جان‌باختگان حوادث رانندگی در راه‌های روستایی است