نرخ مصوب پروازهای اربعین هنوز تعیین نشده است

نرخ مصوب پروازهای اربعین هنوز تعیین نشده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هنوز قیمت بلیت پروازهای اربعین مشخص نشده است، اما شروع فروش بلیت به صورت اینترنتی از چهارم شهریور ماه خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177018/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85177018/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA