هدف‌گذاری کاهش ۹۰ درصدی تصادفات بر مبنای رویکردهای جهانی

هدف‌گذاری کاهش ۹۰ درصدی تصادفات بر مبنای رویکردهای جهانی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: هدف‌گذاری‌ها برای حذف ۹۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای بر مبنای رویکردهای جهانی و تحول فناوری بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316796/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

  ۲۲۰۰ خانوار ساکن در محدوده حرم حضرت معصومه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند