هشدار سازمان راهداری درمورد طوفان شن در برخی جاده‌ها

هشدار سازمان راهداری درمورد طوفان شن در برخی جاده‌ها
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان راهداری با پیش‌بینی تغییرات جوی جاده‌ها و هشدار طوفان شن در روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه، از کاربران جاده خواست تا احتیاط لازم را داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166967/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85166967/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7