هشدار سقوط سنگ در کندوان/ توقف خودروها در حاشیه راه‌ها ممنوع

هشدار سقوط سنگ در کندوان/ توقف خودروها در حاشیه راه‌ها ممنوع
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان – فرمانده پلیس راه کندوان با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی برای بارش های رگباری در غرب مازندران تا بامداد روز چهارشنبه و احتمال ریزش و سقوط سنگ از مسافران و رانندگان خواست در حاشیه این جاده و رودخانه های مسیر توقف نکنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191517/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9منبع: https://www.irna.ir/news/85191517/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9