همزمان با سفر رییس جمهور؛ آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۴۰ پروژه عمرانی در البرز

همزمان با سفر رییس جمهور؛ آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۴۰ پروژه عمرانی در البرز
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – ۴۰ پروژه عمرانی استان البرز امروز(جمعه) همزمان با دور دوم سفر استانی رییس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۳ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315882/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B4%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85315882/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B4%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87