وزیر راه: ایران راه حل بن‌بست‌های ترانزیتی در منطقه است

وزیر راه: ایران راه حل بن‌بست‌های ترانزیتی در منطقه است
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران راه حل بن بست‌های ترانزیتی در منطقه است، گفت: اتصال دریای شمال به جنوب یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت است که تا ۲ ماه دیگر با افتتاح ریل رشت – کاسپین محقق می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240031/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85240031/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA