پس از افتتاح رئیس جمهور؛ تهران مقصد نخستین پرواز از فرودگاه سقز

پس از افتتاح رئیس جمهور؛ تهران مقصد نخستین پرواز از فرودگاه سقز
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- نخستین پرواز از فرودگاه سقز پس از افتتاح این پروژه ۲۷ ساله توسط آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) به مقصد تهران انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85279196/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B2