پیگیری ساخت راه‌آهن رشت – آستارا در دیدار سفیر ایران با دستیار پوتین

پیگیری ساخت راه‌آهن رشت – آستارا در دیدار سفیر ایران با دستیار پوتین
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- پیگیری همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه حمل و نقل ریلی از جمله توافق پروژه ساخت راه‌آهن رشت – آستارا از مهمترین موضوعات دیدار سفیر کشورمان در مسکو با ایگور لویتین دستیار رئیس‌جمهوری روسیه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307957/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1