کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی به منفی ۳.۴ درصد در تابستان امسال

در تابستان ١٤٠١ تورم فصلی، معادل ٣,٤- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٦.٣ درصد) ٢٩.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در تابستان ١٤٠١ تورم سالانه، معادل ٣٦,٧ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٨ درصد) ٨.١ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در تابستان ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه معادل ٢٩,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٣.٤ درصد) ١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر،  نسبت به همین اطلاع در سال قبل می‌باشد.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ٨٥,٢ درصد و کمترین تورم با ١٨.٠ درصد متعلق به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده استمنبع

در فصل تابستان ١٤٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٤٩١,٨ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (١٥٤٤.٢) ٣.٤ درصد کاهش داشته است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، مرکز آمار ایران صبح امروز گزارش شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل تابستان ١٤٠١ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد. 

شاخص کل

منظور از تورم نقطه‌ای، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می‌باشد.

  آغاز عملیات احداث ۳۰ واحد نمازخانه بین‌راهی همزمان در سراسر کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی
در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ٨٣,٣ درصد، می‌باشد و این در حالی است که گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٠.٤ درصد کاهش تورم نقطه به نقطه مواجه شده است.

کاهش تورم سالانه

کاهش تورم فصلی

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی «نقاشی ساختمان» با ٩,٩ درصد است و این در حالی است که گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه»  با ١٥.٤ درصد کاهش، با بیشترین کاهش تورم فصلی نسبت با سایر گروه‌ها مواجه شده است.