گواور با ۴۳ میلیمتر بارندگی، پربارش‌ترین شهر کرمانشاه

گواور با ۴۳ میلیمتر بارندگی، پربارش‌ترین شهر کرمانشاه
کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان – رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شهر «گواور» از توابع شهرستان گیلانغرب با ۴۳ میلی‌متر بارندگی پر بارش‌ترین شهر در ۴۸ ساعت گذشته در این استان بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85292996/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B4%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85292996/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B4%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87