یک‌هزار و ۲۰۲ واحد مسکونی با حضور وزیر راه در آذربایجان‌غربی افتتاح شد

یک‌هزار و ۲۰۲ واحد مسکونی با حضور وزیر راه در آذربایجان‌غربی افتتاح شد
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – یک‌هزار و ۲۰۲ واحد مسکونی شامل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در استان آذربایجان غربی افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148618/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85148618/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C