۱۷۰ هزار و ۴۵۲ واحد مسکن شهری توسط بنیاد مسکن وارد فاز اجرا شد 

۱۷۰ هزار و ۴۵۲ واحد مسکن شهری توسط بنیاد مسکن وارد فاز اجرا شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن ۱۷۰ هزار و ۴۵۲ واحد مسکن شهری توسط این بنیاد خبر داد و گفت: تاکنون برای ساخت ۲۲۷ هزار واحد مسکونی شهری تامین زمین انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85289688/%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B5%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF