۵۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان تهران مقاوم سازی شد

۵۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان تهران مقاوم سازی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت که با همکاری مردم و همکاران بنیاد مسکن استان، بیش از ۵۴ درصد واحدهای مسکن روستایی استان تهران مقاوم سازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378988/%DB%B5%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  پنج هزار واحد مشاور املاک غیر مجاز در کشور پملب شد