۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی در بنادر کشور جذب شد

۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی در بنادر کشور جذب شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از برگزاری همایش «توسعه دریامحور» به مناسبت روز حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: جذب ۲۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قسمت روبناها و به‌کارگیری ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خارجی در پسکرانه های بندری در دست اجرا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85320421/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1