آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس در چهارمحال و بختیاری

آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد-مجله خبری راه و ساختمان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران در محور قوچان به سامان به سمت صادق آباد خبر داد و گفت: مصدومان این حادثه سرپایی درمان شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147818/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85147818/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C