اعزام بیش از ۲۵ هزار زائر خانه خدا در ۱۵ روز نخست عملیات حج

اعزام بیش از ۲۵ هزار زائر خانه خدا در ۱۵ روز نخست عملیات حج
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از اعزام ۲۵ هزار و ۳۵ زائر خانه خدا در ۱۵ روز نخست عملیات حج تمتع ۱۴۰۲ خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134113/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%ACمنبع: https://www.irna.ir/news/85134113/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC