دبیرکل انجمن کشتیرانی: قانون دریایی کلی است و نیاز به تعیین جزییات دارد


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه قانون دریایی بسیار کلی است و به جزییات ورود نکرده، گفت: تا زمان اضافه شدن جزییات در بخش «عملیات تجاری کانتینری» و «بارنامه»، همچنان از قوانین و ضوابط بین‌المللی تبعیت می‌شود.منبع