ساخت باند دوم جاده قلعه گنج- کهنوج شروع شد

زمین های گلدشت و سرتک تعیین تکلیف می شود

وی با تشریح برخی اقدامات دولت در حوزه راهسازی در کشور گفت: ۳۰ کیلومتر بزرگراه در آینده نزدیک در کشور آسفالت خواهد شد.

در یک مسیر قانونی مسائل پیگیری می شود و همکارانم در سازمان ملی زمین و مسکن زودتر این دغدغه مردم قلعه گنج و جنوب کرمان را حل خواهند کرد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان احداث این پروژه در فاز نخست در ۱۰ کیلومتر با ۶۰۰ میلیارد ریال کلید خورده است.

علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با بیان اینکه در آینده نزدیک با حضور وزیر مشکلات حوزه راهسازی جنوب استان بررسی و پیگیری خواهد شد اظهارداشت: این دولت به دنبال آن است که ابتدا کار را شروع کند بعد به مردم اطلاع دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص مشکل تعیین تکلیف اراضی مسکونی محله های گلدشت و سرتک قلعه گنج که جزو اراضی ملی هستند بیان کرد:

قلعه گنج از شهرستان های محروم در جنوب کرمان است.منبع