ویدیو/ تحقق یک وعده مالیاتی در دولت سیزدهم

سازمان امور مالیاتی در دولت شهید رئیسی اقدامات گسترده‌ای در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشت. در واقع مودیان مالیاتی در یک سامانه، مشخص می‌کنند که مالیات پرداختی‌شان در چه پروژه عمرانی و زیرساختی کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این ترتیب، بیشترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی را در امور مالیاتی … ادامه

صدور مجوز استخدام ۲۰۱۶ نفر در حوزه بهداشت و درمان استان خوزستان

انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1403041409719/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استخدام ۲۰۱۶ نفر در حوزه بهداشت و درمان استان خوزستان را از طریق برگزاری آزمون استخدامی با اولویت جذب نیروهای بومی این استان صادر کرد.

افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

وی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار تنظیم گری و تسهیل گر عنوان کرد و گفت: این شورا با حضور سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر اعضای حقیقی خبره فعال اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت و وزیر … ادامه